Club News
  • No News reported.

dry fruit project for fund raising by Panvel Central

Winter in New York
13 Oct, 2017

Beneficiaries : 650

Cost : 400000

President : Laxman Awate

Rotarian Team : Amod Divekar, ANAND RANGAPARIA, Anil Thakekar, Anil Khandekar, Arvind Patil, Bhagwan Patil, Darshan vanage, Deepak Gadge, Dhananjay Sohani, Ganesh Kadu, Girish Gune, Gopal K, Hiten Shah, Janardan tandel, Laxman Patil, Laxman Awate, Madhukar chandane, Mahesh Deshmukh, Megha Tandel, Milind Gharat, Nitesh Sunka, Nitin Patil, PARESH THAKUR, Prakash kadam, Prakash Ranade, Pritam Kaiya, Priya Patil, Rajesh gandhi, Ramesh Patel, Rasik karwa, Ratan Kharol, Rishikesh Buva, Sanjay Batale, SANJIVANI GUNE, Santosh Ghodinde, SAYALI SATAVALEKAR, Shailesh Pote, Shirish Warange, Shweta Warange, SUDIP GAIKWAD, Sunil Gadgil

Non Rotary Partner : NA

Description :
dry fruit project for fund raising took 15 days for completion.

Images :
dry fruit project for fund raising dry fruit project for fund raising dry fruit project for fund raising dry fruit project for fund raising